CZ GB Staňte se fanoušky WEBUJE.CZ na Facebooku Staňte se fanoušky Chci do administrace

Zásady ochrany osobních údajů

23.05.2018 10:34

Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé nahrají na stránky Webuje se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

NEKOR-EU, s.r.o., IČO 25572385, se sídlem Pastrnkova 688/13, Zábrdovice (Brno-Židenice), 615 00 Brno , kontaktní e-mail: info@webuje.cz.

(společně dále též „Webuje“ nebo „my“)

1. Webuje správcem osobních údajů

Webuje vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Webuje.

Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Webuje zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

Webuje zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém Webuje nebo navštíví Naše webové stránky: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresa, příp. jiné online identifikátory).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

2. Webuje zpracovatelem osobních údajů

Webuje poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci systému Webuje, a to na serverech Webuje. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupujeme Webuje jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají správce a zpracovatel (Webuje) Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde.

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty? Webuje neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Webuje, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Webuje nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administraci a vývoj softwarových programů, které Webuje využívá;
  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny k ukládání dat;
  • společnosti, poskytující platební služby;
  • společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů

V souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) máte jako subjekt údajů právo na: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu osobních údajů; c) právo na výmaz osobních údajů; d) právo na omezení zpracování; e) právo vznést námitku proti zpracování; f) právo na přenositelnost údajů; g) právo podat stížnost u dozorového úřadu; h) právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjetku, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu info@webuje.cz

Poslední úpravy 24. května 2018.

   

Anebo nás kontaktujte a my Vám vytvoříme web včetně originálního designu na míru.