CZ GB Staňte se fanoušky WEBUJE.CZ na Facebooku Staňte se fanoušky Chci do administrace

Smluvní podmínky WEBUJE

1. Smluvní strany

Založením stránek nebo eshopu se uzavírá smluvní vztah mezi:

NEKOR-EU, s.r.o.,Pastrnkova 13. 615 00 Brno, IČ: 25572385, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 34642, dodavatelem systémů pod obchodní značkou WEBUJE (dále jen My, Náš, Naše apod.)

a

uživatelem (dále jen Vámi  apod.) jako druhou stranou.

2. Přijetí podmínek

Založením www stránek nebo eshopu na systému WEBUJE dáváte souhlas s tím, že plně přijímáte tyto smluvní podmínky, bezvýhradně s nimi souhlasíte a zaručujete se, že se jimi budete řídit.

3. K čemu se zavazujete

Vy, jakožto uživatel systému WEBUJE, jej budete používat v souladu s dobrými mravy, vždy tak, abyste se vyvarovali vědomého či nevědomého poškození Nás, WEBUJE, či jakékoliv třetí strany, a to v souvislosti s využíváním našiho systémů.

Zavazujete se, že systémy budete využívat pouze tak, abyste prezentovali sami sebe, svoji práci nebo k prodeji produktů.

Zavazujete se, že budete, v souvislosti se systémy WEBUJE, konat vše pouze legálně – nebudete porušovat autorská ani jiná práva, stejně tak nebudete WEBUJE využívat k šíření nevyžádané pošty (SPAMu) apod.

Zavazujete se, že ani na okamžik nebudete využívat WEBUJE jako datové úložiště pro zálohu či jiné využití Vašich souborů, pokud nebudou šířeny formou informací či zboží na webu/eshopu.

Zavazujete se, že všechny připomínky, reklamace, podněty, žádosti apod. v souvislosti s WEBUJE budete vkládat do systému technické podpory, který je implementován v administracích WEBUJE a nebudete nás kontaktovat jiným způsobem (např. telefon apod.)

Souhlasíte s tím, že, v případě využití služeb ve FREE verzi nemáte nárok na jakoukoliv podporu nebo Naši činnost či garanci čehokoliv.

Souhlasíte s tím, že budete pravidelně sledovat tyto Smluvní podmínky, které se mohou měnit. Pokud s novou verzí podmínek nebudete souhlasit, okamžitě to nahlásíte přes systém technické podpory. Souhlasíte s tím, že Vám potom smažeme všechny vaše projekty.

Souhlasíte s tím, že v žádném případě nebudete činit nic, co by Nám nebo Našim zaměstnancům působilo zbytečné problémy.

V případě využití WEBUJE, v prémiové verzi, se zavazujete včas platit všechny platby.

Zavazujete se, že se k Našim pracovníkům budete chovat vždy slušně, ať v písemné nebo jakékoliv jiné formě.

Zavazujete se, že nebudete využívat jakékoliv grafické, textové či jiné prvky obsažené v systému WEBUJE v rozporu s autorskými právy. Především kopírováním, šířením apod.

Berete na vědomí, že těmito Smluvními podmínkami získáváte pouze možnost užívat systémy WEBUJE, ne licenční práva na jakékoliv námi vytvořené dílo.

Souhlasíte s tím, že, v případě jakéhokoliv rozporu mezi Vámi a Námi, máme právo okamžitě přerušit či ukončit Vámi založené projekty v systémech WEBUJE a učinit konečné rozhodnutí, zablokovat Vám přístup na WEBUJE a udělat vše proto, abyste nemohli využívat Našich systémů a služeb.

Souhlasíte s tím, že jakkoliv neručíme za chod služeb třetích stran.

V případě využití prémiových služeb souhlasíte s tím, že provoz služby se sjednává na dobu:  6 měsíců, 12 měsíců nebo 24 měsíců. Dále souhlasíte s tím, že výpovědní lhůta pro ukončení služby má takovou délku, kolik zbývá do konce zúčtovacího období, s tím, že Vám službu automaticky prodloužíme, pokud nejpozději dva pracovní dny před koncem zúčtovacího období neobdržíme vaši výpověď v systému technické podpory.

Berete na vědomí, že zajištění, platbu za domény 2. řádu plně berete na svá bedra. Stejně tak nasměrování domény na náš server v případě placených služeb.

Souhlasíte s tím, že každá vaše objednávka je považována za závaznou.

Souhlasíte se zasiláním hromadných emailových zpráv námi a třetími stranami.

V případě, že objednávku neuhradíte v termínu splatnosti, souhlasíte s tím, že váš web (www stránky nebo eshop) může být neprodleně smazán bez zálohy.

Zavazujete se, že pro veškerou komunikaci s námi budete využívat pouze systém technické podpory, označený v administraci vašeho webu jako Podpora. V případě její nedostupnosti, pouze tehdy, jste-li uživatelem prémiových služeb, používat email info@nekor.eu.

4. K čemu se zavazujeme

Zavazujeme se, že budeme dělat vše pro to, abyste mohli využívat systémů WEBUJE k propagaci Vaší či Vašich služeb a prodeji Vašich produktů.

Zavazujeme se, že se budeme snažit co nejdříve napravit prokazatelné chyby v systémech WEBUJE.

Zavazujeme se, že všechny funkce WEBUJE zpřístupníme i ve FREE verzi.

Zavazujeme se, že neumístíme na Váš web/eshop jakoukoliv reklamu, vyjma zpětného odkazu na stránky WEBUJE nebo Nás, který může mít jakoukoliv formu i anchor text.

My, jakožto dodavatel WEBUJE se, v případě, že využíváte prémiové (placené) služby, zavazujeme k tomu, že:

  • Pro případ, že v důsledku vadného plnění dle těchto smluvních podmínek Vám vznikne škoda, My jsme Vám povinni nahradit paušální náhradu škody ve výši 1/365 roční platby Vámi zaplacené, a to za každý den trvání vadného plnění dle těchto Smluvních podmínek, kdy jsme My Vám prokazatelně způsobili škodu.
  • Odpovíme Vám v systému technické podpory do: 7 pracovních dní. Pokud platíte za služby OPTIMAL nebo INDIVIDUAL, bude Váš dotaz či problém zařazen jako prioritní.
   

Anebo nás kontaktujte a my Vám vytvoříme web včetně originálního designu na míru.